Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 585/1998 Επιβολή εισφοράς με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση κρίνεται αντισυνταγματική, έστω κι αν αυτή κυρώθηκε με νόμο αργότερα

(Επιβολή εισφοράς με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση κρίνεται αντισυνταγματική, έστω κι αν αυτή κυρώθηκε με νόμο αργότερα )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αντισυνταγματική απόφαση Υπουργού Οικονομικών Σ.τ.Ε. 585/1998 Επιβολή εισφοράς με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση κρίνεται αντισυνταγματική, έστω κι' αν αυτή κυρώθηκε με νόμο αργότερα <------> 3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας επιβλήθηκε, με το υπ' αριθ. 426/ /29.4.1988 εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής αρχής, εισφορά με βάση τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ε.3789/15.3.1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία, εκδοθείσα χωρίς να υπάρχει σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση, κυρώθηκε από τότε που εκδόθηκε με το Ν.1796/1988 (ΦΕΚ 152/Α'/11.7.1988), δηλαδή μετά την έκδοση του επίδικου εκκαθαριστικού σημειώματος. Με τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι ορθώς το Διοικητικό Πρωτοδικείο είχε κρίνει με την υπ' αριθ. 481/1992 απόφασή του, ότι είχε εκδοθεί παράνομα σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας το πιο πάνω σημείωμα και ότι, συνεπώς, ορθώς είχε ακυρώσει το σημείωμα αυτό, απορρίπτοντας την έφεση του Δημοσίου, με την οποία υποστηρίζονταν τα αντίθετα. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι νόμιμη, γιατί σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το επίδικο εκκαθαριστικό σημείωμα, εκδοθέν με βάση την ως άνω Υπουργική Απόφαση, που είχε εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, πριν από την κύρωση αυτής με τον ως άνω Ν.1796/1988, εστερείτο νομίμου ερείσματος και ορθά κρίθηκε ακυρωτέο. Συνεπώς, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου μόνος λόγος αναιρέσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο