Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-2004 ]

1008017/29.01.2004 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου.

(Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

  Καθορισμός εμπορικής αμοιβής και επιτοκίου.

1008017

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν . 2238/1994 , κατά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων μερίδών, μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής σας πληροφορούμε ότι:

1. Το ποσό της εμπορικής αμοιβής την 1-1-2004 εξακολουθεί να ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300).

2. Το επιτόκιο των Εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 2,32% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,673 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο