Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-03-2004 ]

ΠΟΛ.1020/1.3.2004 Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3229/2004. (παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)

(Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3229/2004. (παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1019103/1068/142/Β0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ B΄

ΠΟΛ 1020

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3229/2004.

(παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α 110.2.2004,. οι οποίες έχουν ως εξής:

(2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:

« Οι διατάξεις της πιο πάνω περίπτωσης ισχύουν από 1-1-2001.»)

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω τροποποίηση έγινε ύστερα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία παρατείνεται η εφαρμογή του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εντάσεως εργασίας. Ειδικότερα, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ (8%) στις υπηρεσίες των παραγράφων 14 και 15 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Υπενθυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι:

- Επιδιορθώσεις και μετατροπές ενδυμάτων και υφασμάτινων ειδών οικιακής χρήσης

- Παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας. παιδιών, ηλικιωμένων ασθενών και ατόμων με ειδικές ανάγκες γενικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο