Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-2004 ]

ΠΟΛ.1016/10.2.2004 Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

(Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1000727/59/ΔΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1016

ΘΕΜΑ: Χρόνος έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
 
Με αφορμή ερώτημα του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ως προς το χρόνο έναρξης εργασιών των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ.1 α του άρθρου 36 του Ν. 2859/2000 , μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η δήλωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται στη ΔΟΥ πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών προκειμένου για νομικά πρόσωπα θεωρείται ο χρόνος της νόμιμης σύστασης αυτών.


Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3044/2002 , προστέθηκαν παράγραφοι 10 , 11 , 12 και 13 στο άρθρο 15 του Ν. 2742/1999 . Με τις νέες διατάξεις ιδρύονται 25 (είκοσι πέντε) Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, επoπτευόμενα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Ειδικότερα στην νέα παρ. 12 του αρ. 15 του Ν. 2742/1999 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α του ιδίου άρθρου .

Ύστερα από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία των κατά τα ανωτέρω φορέων διαχείρισης αποτελεί η έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 12 του αρ. 15 του Ν. 2742/1999 κοινής Υπουργικής Απόφασης, ως ημερομηνία έναρξης Εργασιών στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. της Υπουργικής Απόφασης ορισμού και συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο