Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2004 ]

1012949/11.02.2004 Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν.3212/2003.

(Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν.3212/2003.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

   Προσωρινή ηλεκτροδότηση αυθαίρετων κτισμάτων με βάση το ν. 3212/2003.

1012949

Σε συνέχεια της αριθ. 1001172/1037/ΔΕ-Α'/28.1.04 διαταγής μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, και με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σας διευκρινίζουμε επιπρόσθετα τα εξής:

1. Για την ηλεκτροδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου νόμου 3212/2003, δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να υποβάλει ο ιδιοκτήτης της οικοδομής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του, αποτελούν αποκλειστικά και μόνο α) το σχετικό έγγραφο - έγκριση από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. α' βαθμού, β) το έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών και γ) η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, προς θεώρηση της από τη Δ.Ο.Υ. (δύο θεωρήσεις) και περαιτέρω προσκόμιση της στη Δ.Ε.Η. από τον ιδιοκτήτη για την ηλεκτροδότηση.

2. Σε ότι αφορά ειδικά το υποβαλλόμενο έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών, θα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στους πίνακες Ι και III, ενώ οι πίνακες II και IV θα συμπληρώνονται προαιρετικά, εφόσον ο φορολογούμενος διαθέτει φορολογικά στοιχεία για τις εκτελεσθείσες οικοδομικές εργασίες, δεδομένου ότι δεν διενεργείται έλεγχος στο στάδιο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποβάλλονται φορολογικά στοιχεία και λοιπά δικαιολογητικά ανέγερσης, αλλά αυτά θα φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη και θα προσκομίζονται εφόσον η υπόθεση επιλεγεί για έλεγχο με βάση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002.

3. Εφόσον πρόκειται για παλαιά οικοδομή που κατασκευάστηκε στο σύνολο της ή εν μέρει πριν από το Μάρτιο του 1990, ο ιδιοκτήτης αναγράφει με ευθύνη του σχετική σημείωση επί του εντύπου Ε 283 ή υποβάλει προς τούτο στη Δ.Ο.Υ. οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο.


 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο