Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2004 ]

1009714/03.02.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ. 1005244/382/23.01.2004

(Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ. 1005244/382/23.01.2004)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών Σχετ.: Έγγραφο μας πρωτ.

1009714

Σας πληροφορούμε ότι η 1004908/381/0016/21.01.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές που διαμένουν μακράν του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, η οποία σας κοινοποιήθηκε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο μας, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 185Β/2/2/2004 και παρακαλούμε για την εφαρμογή της (πληρωμή του ποσού στους δικαιούχους) από αύριο Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.

Με βάση ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο, στο όνομα του πατέρα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Ισχύουν μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους. Γίνονται δεκτά και μισθωτήρια των οποίων έχει λήξει η διάρκεια μίσθωσης και η παράταση τους ισχύει σιωπηρά. Αν υπάρχει μισθωτήριο σε ένα όνομα και υπάρχει συγκατοίκηση, θα πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο στο οποίο θα αναφέρονται τα ονόματα όλων των φοιτητών που διαμένουν. Αν ο φοιτητής μένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν τότε αντί μισθωτηρίου θα προσκομίζει βεβαίωση που θα περιέχει τη διάρκεια μίσθωσης καθώς και απλή φωτοτυπία απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες δεν δικαιούνται το επίδομα.

2. Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση χωρίς να είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος του πατέρα του το επίδομα το δικαιούται ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον υπάρχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

3. Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του πατέρα, τότε το επίδομα το δικαιούται ο πατέρας. Στην περίπτωση αυτή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά.

4. Αν ο φοιτητής έχει εγγραφεί στο β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και έχει όλες τις άλλες προϋποθέσεις χορηγείται το επίδομα.

5. Στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τμ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας αυτό λαμβάνεται υπόψη.



Σημειώνεται ότι :

α) Σε όλες τις ΔΟΥ πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση από την οποία θα

ενημερώνονται οι δικαιούχοι για το γραφείο και τον υπάλληλο που θα παραλάβει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος,

β) Η πληρωμή του επιδόματος πρέπει να γίνεται αμέσως, εκτός αν υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις αμφισβήτησης για τη χορήγηση του.

γ) Οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ για οποιοδήποτε επιπλέον ερώτημα θα απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα που θα λειτουργούν αποκλειστικά για τις επόμενες δύο τουλάχιστον εβδομάδες για απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα:



Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος τηλ. 210-3375376

210-3375377

Δ/νση Είσπραξη Δημόσια Εσόδων τηλ. 2103614716

210-3635044



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο