Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-2004 ]

ΠΟΛ.1012/3.2.2004 Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 v.2238/1994

(Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 v.2238/1994)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1009662/168/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1012

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού και υπεύθυνων δηλώσεων άρθρου 81 Ν.2238/1994.

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 11, 20, και 21 του Ν.2238/1994, τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18 και 19 του άρθρου 81 του ίδιου νόμου, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28.1.2004), και τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.2523/1997, όπως ισχύουν.
γ) Την υπ' αριθ. 1028284/426/Α0012/ΠΟΛ.1066/18.3.1991 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
δ) Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 ορίζεται η κατάργηση των πιστοποιητικών του άρθρου 81 του Ν.2238/1994 και θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, με εξαίρεση μόνο στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων και εκδίκασης αγωγής έξωσης μισθωτή ακινήτου, που διατηρείται η έκδοση πιστοποιητικού.
Κατόπιν τούτου, ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται:
α) για την απόκτηση γεωργικού εισοδήματος, προκειμένου για καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, την έκδοση άδειας αγροτικού αυτοκινήτου και άδειας πώλησης αγροτικών προϊόντων,
β) για μη απόκτηση εισοδήματος και
γ) για την απόκτηση: αα) μισθωμάτων ακινήτων που δηλώθηκαν εμπρόθεσμα και ββ) καθαρού γεωργικού εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων και
δ) για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και του πιστοποιητικού που εκδίδεται:
α) στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης των μισθωμάτων ακινήτων και
β) στην περίπτωση εκδίκασης αγωγής έξωσης μισθωτή ακινήτου, που έχουν αντίστοιχα όπως τα σχετικά υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται ως παραρτήματα στην απόφαση αυτή.

2. Η υπ αριθ. 1028284/426/Α0012/ΠΟΛ.1066/18.3.1991 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξακολουθεί να ισχύει για τη μεταβίβαση σκάφους αναψυχής ή αεροσκάφους ή ελικοπτέρου, καθώς και για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον, όπου αναφέρεται η λέξη «βεβαίωση», νοείται «υπεύθυνη δήλωση».

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο