Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-11-2004 ]

Αρ. Πρωτ. 15042 Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της συμμετοχής ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ.

(Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της συμμετοχής ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αγ. Στέφανος, 17 Νοεμβρίου 2004
Αρ. Πρωτ. 15042

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Κοιμ. Θεοτόκου
& Δεκελείας 14566 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΘΕΜΑ : Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. της συμμετοχής ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ.


Σε απάντηση της από 15/11/2004 αίτησής σας, αναφορικά με το αν υπάγεται σε Φ.Π.Α. η αμοιβή σας από τη συμμετοχή σας ως ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διατίθενται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών κονδυλίων έρευνας των συγκεκριμένων ΤΕΙ, σας ενημερώνουμε ότι :

Σύμφωνα με της παρ. 5 του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1040588/1700/528/0014/, όπως ισχύει, "οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, στα πρόσωπα του άρθρου 1 (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Ειδικοί Λογαριασμοί των ΤΕΙ), από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά ως ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.  Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρέχοντα την υπηρεσία και λήπτη αυτής, κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης βΆ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1624/1986, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση".

Με βάση τα παραπάνω η συμμετοχή σας ως ερευνητή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα (έστω και όχι εν όλω) από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφόσον η αμοιβή σας δίνεται από Ειδικό Λογαριασμό Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θεωρείται ως εκτός πεδίου εφαρμογής, δηλαδή ως εξαιρούμενη του Φ.Π.Α.


Η Διευθύντρια της Δ.Ο.Υ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο