Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2004 ]

Αριθμ. πρωτ. 18792 Φ.Π.Α. στην αμοιβή ερευνητών που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(Φ.Π.Α. στην αμοιβή ερευνητών που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Ζωγράφου 16/11/2004
Αριθμ. πρωτ. 18792

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΒΆ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 30-32
15771 ΖΩΓΡΑΦΟΥΘΕΜΑ : Φ.Π.Α. στην αμοιβή ερευνητών που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Με την Α.Υ.Ο. ορίζεται η διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. κατά την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Έρευνας που συμβάλλονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτήν μερικά ή ολικά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της παραπάνω Α.Υ.Ο. ,  οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, στα Ιδρύματα Τεχνολογίας και Έρευνας, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά ως ερευνητές που συμμετέχουν στα ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.

 Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για κάθε άλλο ινστιτούτο ή κέντρο έρευνας που εποπτεύεται από το δημόσιο γενικά, μη κατονομαζόμενο στην Α.Υ.Ο. .


Ο Προϊστάμενος ΙΒΆ Δ.Ο.Υ. Αθηνών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο