Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-1992 ]

ΠΟΛ.1238/26.10.1992 Έκδοση αποδείξεων από εστιατόρια που χρησιμοποιούν Η/Υ

(Έκδοση αποδείξεων από εστιατόρια που χρησιμοποιούν Η/Υ )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1238/26.10.92 Έκδοση αποδείξεων από εστιατόρια που χρησιμοποιούν Η/Υ

Έχοντας υπόψη.
1. Αιτήματα ενδιαφερομένων επαγγελματικών οργανώσεων για διευκόλυνση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν μεγάλη ποικιλία φαγητών με επαναλαμβανόμενες παραγγελίες και χρησιμοποιούν για την έκδοση στοιχείων Η/Υ.
2. Την ανάγκη εναρμόνισης του τρόπου έκδοσης των αποδείξεων από τα πιο πάνω καταστήματα που χρησιμοποιούν Η/Υ με τον τρόπο έκδοσης στοιχείων από ίδια καταστήματα που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών, χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες ελεγκτικών επαληθεύσεων.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα, από 1ης Δεκεμβρίου 1992 και στο εξής στους εκμεταλλευτές εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ψητοπωλείων, ταβερνών και εξοχικών κέντρων, που προσφέρουν φαγητό και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες σε ό,τι αφορά την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης με βάση τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/πολ. 1183/17.8.1990 (σε κάθε σερβίρισμα) να εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία, για τις λιανικές πωλήσεις με τον ακόλουθο τρόπο, αντί του οριζόμενου με την πιο πάνω απόφαση:
α) Να τηρείται θεωρημένο διπλότυπο δελτίο παραγγελίας στο οποίο θα καταχωρούνται αναλυτικά τα είδη, που μπορεί να είναι προεκτυπωμένα και οι ποσότητές τους που σερβίρονται κάθ φορά στον πελάτη, αμέσως μετά την εκτέλεση (σερβίρισμα) κάθε παραγγελίας αρχικής ή συμπληρωματικής. Το δελτίο αυτό χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. χωρίς να απαιτείται η αξία κάθε είδους κατά την καταχώριση δε σε αυτό της πρώτης παραγγελίας αναγράφεται η ώρα έναρξης εξυπηρέτησης του πελάτη σε εμφανές σημείο.
Επιτρέπεται στα δελτία παραγγελιών να προσδιορίζεται το είδος των σερβιριζόμενων αγαθών με κωδικούς αριθμούς, εφόσον τηρείται θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) κωδικής αρίθμησης.
β) Μετά την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη και όταν αυτός, ζητήσει την έκδοση της απόδειξης (λογαριασμού), εκδίδεται από τον Η/Υ απόδειξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Και του 1809/88, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα είδη σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα δηλαδή από τη χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών στα δελτία παραγγελίας), η ποσότητα και η αξία για κάθε είδος, η συνολική αξία και ο αύξων αριθμός του σχετικού δελτίου παραγγελίας. Ο αριθμός του δελτίου παραγγελίας μπορεί να μην αναγράφεται στα δελτία παραγγελίας (σε όλα τα αντίτυπα) ο αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης με τον Η/Υ.
γ) Κατά την εξόφληση του λογαριασμού από τον πελάτη ή την αναχώρησή του από το κατάστημα παραδίδονται σε αυτόν το πρώτο αντίτυπο του θεωρημένου διπλότυπου δελτίου παραγγελίας και η απόδειξη που εκδίδεται από τον Η/Υ.
Τα φορολογικά αυτά στοιχεία υποχρεούται να φέρει μαζί του ο πελάτης κατά την αναχώρησή του από το κατάστημα.
2. Οι επιτηδευματίες της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορούν να εφαρμόζουν συγχρόνως τις διατάξεις της απόφασης 1060347/648/πολ. 1183/17.8.90 και αυτής της απόφασης.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο