Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-1992 ]

ΠΟΛ.1235/26.10.1992 Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα.

(Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1235/26.10.1992 Φ.Π.Α. στα έτοιμα πετρελαιοειδή προϊόντα.

Έχοντας υπόψη, Αποφασίζουμε:
1. Ο εμπεριεχόμενος φόρος προστιθέμενης αξίας στην τελική τιμή πώλησης των έτοιμων πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία υπάγονται στο ειδικό καθεστώς, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125 Α), εξευρίσκεται με την εσωτερική αφαίρεση στην τιμή κτήσης μειωμένη κατά 10%.
2. Η διατάξη της παραγράφου 1 ισχύει από 8.8.1992. Για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από την παραπάνω ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με τις οποίες ο φόρος εκπέστηκε άλλο τρόπο η τυχόν διαφορά του εκπιπτόμενου φόρου (θετική ή αρνητική) διακονίζεται με την εκκαθαριστική δήλωση της χρήσης 1992.
3. Για το χρονικό διάστημα από 1.3.92 μέχρι και 7.8.92 η αποφορολόγηση των προϊόντων αυτών γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιό μας 1005735/202/πολ. 1003/17.1.1992.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο