Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2002 ]

ΠΟΛ.1288/24.12.2002 Καταχώριση ενοικιαζομένων οχημάτων σε θεωρημένο βιβλίο και λοιπά θέματα.

(Καταχώριση ενοικιαζομένων οχημάτων σε θεωρημένο βιβλίο και λοιπά θέματα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1102900/924/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ – ΒΆ
Πληροφορίες: Μ. Σταρά
Τηλέφωνο: 210-3627090, 210-3638389

ΠΟΛ 1288

ΘΕΜΑ: Καταχώριση ενοικιαζομένων οχημάτων σε θεωρημένο βιβλίο και λοιπά θέματα.

ΣΧΕΤ.: Το    αριθ.    ττρωτ.    110/24.12.2002    υπόμνημα    της    «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ».

Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας , αναφορικά με την τήρηση του βιβλίου κίνησης ενοικιαζομένων οχημάτων από 1.1.2003, και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων καθώς και των υπηρεσιών κατά την πρώτη θεώρηση του βιβλίου αυτού, εκτιμώντας τους επικαλούμενους λόγους στο σχετικό υπόμνημα και ιδίως το γεγονός ότι οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις των τουριστικών περιοχών υπολειτουργούν την περίοδο αυτή, με αποτέλεσμα ο όγκος των συναλλαγών να είναι μικρός, διευκρινίζουμε ότι μέχρι 28/2/2003 η καταχώρηση της κίνησης των ενοικιαζομένων οχημάτων μπορεί να γίνεται σε ιδιαίτερες σελίδες του ήδη υπάρχοντος θεωρημένου βιβλίου εσόδων - εξόδων (χειρόγραφου ή μηχανογραφικού) με. την προϋπόθεση ότι θα προκύπτουν τα δεδομένα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3052/2002.

Επίσης ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα, διευκρινίζουμε ότι, είναι δυνατόν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου με χειρόγραφο βιβλίο, να τηρήσουν στη συνέχεια το βιβλίο αυτό μηχανογραφικά.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, τα θεωρηθέντα ήδη στοιχεία (συνενωνένα ή μη με το μισθωτήριο) πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι την εξάντληση τους.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο