Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-10-1992 ]

ΠΟΛ.1221/19.10.1992 Εφαρμογή εγκυκλίου απλούστευσης διαδικασιών.

(Εφαρμογή εγκυκλίου απλούστευσης διαδικασιών. )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1221/19.10.92 Εφαρμογή εγκυκλίου απλούστευσης διαδικασιών.

1. Ως γνωστόν, με την 1068622/826/0006/14.7.1992 εγκύκλιό μας, σας δόθηκε εντολή να μη χορηγείτε από 1.10.1992 πιστοποιητικά, σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος για χρήση άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών.
2. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου, το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών με έγγραφό του και για τους αναφερόμενους σ'αυτό λόγους, μας γνωστοποίησε ότι δε συμφωνεί για την εφαρμογή της αποφασισθείσης διαδικασίας και ζητά να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τους νόμους 1959/91 και 1073/80 διαδικασία, με συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των υπηρεσιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3. Προκειμένου να επιλυθεί οριστικά το ανακύψαν θέμα και μετά προφορική συνεννόηση με το υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης, που έχει αναλάβει την όλη πρωτοβουλία για την απλούστευση των διαδικασιών, αναστέλουμε προσωρινά την εφαρμογή της ως άνω εγκυκλίου και καθ' ο μέρος αφορά μόνο τις υπηρεσίες του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι νεοτέρας διαταγής.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο