Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1992 ]

ΠΟΛ.1220/13.10.1992 Η θεώρηση φορτωτικών εγγράφων αεροπορικών εταιριών και του ΟΣΕ

(Η θεώρηση φορτωτικών εγγράφων αεροπορικών εταιριών και του ΟΣΕ)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1220/13.10.92 Η θεώρηση φορτωτικών εγγράφων αεροπορικών εταιριών και του ΟΣΕ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα΄της περίπτωσης γ΄του άρθρου 38 του π.δ. 186/92 (ΦΕΚ 84).
2. Την απόφασή μας 1077844/641/πολ. 1144/6.8.1992 (ΦΕΚ Β 517), με την οποία ορίστηκε η θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων από 1 Οκτωβρίου 1992.
3. Αιτήματα των εδιαφερόμενων αεροπορικών εταιριών να παραμείνουν αθεώρητα τα φορτωτικά έγγραφα που εκδίδουν.
Το γεγονός ότι: α) οι ξένες αεροπορικές εταιρίες εκδίδουν τα φορτωτικά τους έγγραφα με ενιαίο τρόπο σε όλες τις χώρες και ότι μέχρι 30.6.1992 εξέδιδαν αθεώρητα φορτωτικά έγγραφα για τις μεταφορές από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και αντίστροφα, β) στην "Ολυμπιακή Αεροπορία" Α.Ε. και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) είχε δοθεί έγκριση με τις Α.Υ.Ο. Ο. 226/3/30.4.81 και Ε. 4117/36/28.4.1977 αντίστοιχα, για τη μη θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων τους, οι αποφάσεις δε αυτές έπαυσαν να ισχύουν από 1/7/1992, ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

Αποφασίζουμε

1. Απαλλάσσουμε από την 1η Οκτωβρίου 1992 από την υποχρέωση θεώρησης των φορτωτικών εγγράφων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.) από την Α.Ε. "Ολυμπιακή Αεροπορία", από τα υποκαταστήματα των ξένων αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν στην Ελλάδα και από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).
2. Επιβάλλουμε από την 1η Ιανουαρίου 1993 την υποχρέωση θεώρησης των αποδείξεων λιανικής πώλησης που εκδίδονται από τους πρατηριούχους υγραερίου για την πώληση υγραερίου προς επιτηδευματίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 16γ) του Κ.Β.Σ.
Οι προαναφερόμενες αποδείξεις επιτρέπεται να εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν. 1809/1988, για τη διευκόλυνση των πρατηριούχων υγραερίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο