Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-10-1992 ]

ΠΟΛ.1218/7.10.1992 Συντελεστής Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.

(Συντελεστής Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1218/7.10.92 Συντελεστής Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας, μετά την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου "διαρευθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" σχετικά με το ανωτέρω θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 1642/86, όπως ισχύει, λογίζεται ως παράδοση αγαθού η εκτέλση εργασιών παραγωγής, κατασκευής, συναρμολόγησης, κινητών αγαθών με σύμβαση μίσθωσης έργου από υλικά και αντικείμενα που παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο για το σκοπό αυτό, ανεξάρτητα αν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά.
Συνεπώς, η εργασία που εκτελείται κατά τον πιο πάνω αναφερόμενο τρόπο, για την παραγωγή ή κατασκευή ενός αγαθού, υπάγεται στο συντελεστή Φ.Π.Α. που υπάγεται το έτοιμο αγαθό που παραδίδεται μετά την εκτέλεση της εργασίας.

2. Για την παραγωγή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, όπως είναι γνωστό, απαιτείται η εκτέλεση επιμέρους εργασιών, όπως η δακτυλογράφηση του κειμένου, η στοιχειοθεσία, η φωτοσύνθεση ή φωτοστοιχειοθεσία, οι εργασίες του γραφίστα, του μακετίστα, το μοντάζ, τα φιλμ, η εκτύπωση, η σελιδοποίηση, η βιβλιοδεσία κ.λπ.
Για να έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 στη φασόν παραγωγή των παραπάνω εντύπων, θα πρέπει η εργολαβική ανάληψη εργασίας από τον εργολάβο παραγωγής (εκδοτική επιχείρηση, εκτυπωτική επιχείρηση) να καταλήγει στην παράδοση έτοιμων βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρείται παράδοση αγαθού και κατά συνέπεια υπάγεται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 4%:
α) Η έκδοση ή η επανέκδοση βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, που πραγματοποιείται από εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναλαμβάνουν ολόκληρο το πακέτο παραγωγής των εντύπων αυτών, ανεξάρτητα εάν οι επιμέρους εργασίες πραγματοποιούνται από τις ίδιες επιχειρήσεις ή ανατίθενται σε άλλες επιχειρήσεις και
β) Η εργολαβική εκτέλεση του πακέτου εργασιών που αρχίζει από το στάδιο της εκτύπωσης ή πριν από αυτό και καταλήγει στην παράδοση έτοιμων βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.

4. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η εκτέλεση μεμονωμένων εργασιών ή εκτέλεσης πακέτου εργασιών εκτός από αυτό που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 3, δε θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση αγαθών, αλλά πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, η οποία υπάγεται στο συντελεστή Φ.Π.Α. 18%.

5. Το ίδιο ισχύει κατ' αναλογία και στην περίπτωση έκδοσης των λοιπών εντύπων, τα οποία υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή Φ.Π.Α. 8%.

6. Η ισχύς της παρούσας εγκυκλίου αρχίζει από 8.8.92 και από την ημερομηνία αυτή παύει να ισχύει η σχετική με το θέμα εγκύκλιος με αριθμ. 1099501/4456/877/ΠΟΛ.1217/15.9.1989, καθώς και κάθε διοικητική λύση που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο της παρούσας.

7. Τέλος, στους επιτηδευματίες που εφήρμοσαν την εγκύκλιο 1099501/4456/877/ΠΟΛ.1217/15.9.1989, το διάστημα από 8.8.92 μέχρι την έκδοση της παρούσας, δε θα επιβάλλονται κυρώσεις (πρόστιμα - προσαυξήσεις).

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο