Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1992 ]

ΠΟΛ.1214/13.10.1992 Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων

(Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ 1214/13.10.92 Απαλλαγή από την έκτακτη εφάπξ εισφορά ακινήτων

Σχετ: α) Εγκύκλιος 1077852/859/7.8.1992 (πολ. 1145)
β) Απόφ. 1083991/937/27.8.1992 (πολ. 1166)
γ) Απόφ. 1096263/1079/2.10.1992 (πολ. 1204)
Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μας και με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, με το ν. 2019/1992 (ΦΕΚ 34Α΄) θεσπίστηκε επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς (άρθα 2 έως και 6).
Η εισφορά αυτή, υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της φωτιζόμενης επιφάνειας κάθε οικοδομής, βαρύνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο κύριος ή ο επικαρπωτής αυτής. Η φωτιζόμενη επιφάνεια λαμβάνεται όπως αναγράφεται στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.
2. Η επιβολή της εισφοράς είναι καθολική και καμία απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται, εκτός από τις ρητά και περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις του άρθρου 4 του νόμου, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονται οι διπλωματικές αποστολές στην Ελλάδα.
3. Κατά τη σύμβαση της Βιέννης, που κυρώθηκε με το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ 108Α) και δεσμεύει έκτοτε την Ελλάδα, όπως και τα λοιπά συμβαλλόμενα κράτη, τόσο το κράτος που έχει διαπιστευμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα, όσο και ο αρχηγός κάθε αποστολής απαλλάσσονται από όλους τους εθνικούς και κοινοτικούς φόρους και τέλη για τους χώρους, της αποστολής, οι οποίοι (χώροι) τους ανήκουν κατά κυριότητα ή τους οποίους έχουν μισθώσει, εφόσον δεν αφορούν φόρους ή τέλη που εισπράττονται για αμοιβή ιδιαίτερων υπηρεσιών που πρόσφεραν.
Η κατά τα άνω φορολογική απαλλαγή δεν ισχύει, όταν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι διαπιστευμένη η αποστολή, οι συγκεκριμένοι φόροι και τέλη βαρύνουν το πρόσωπο που επιβάλλεται με το κράτος αυτό ή τον αρχηγό της αποστολής.
Διευκρινίζεται στη σύμβαση αυτή, ότι ως "χώροι αποστολής" νοούνται κτίρια ή τα τμήματα των κτιρίων και του συνεχόμενου μ' αυτά γηπέδου, τα οποία - ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει η κυριότητά τους - χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της αποστολής. Στα κτίρια αυτά περιλαμβάνεται και η κατοικία του αρχηγού της αποστολής.
4. Είναι προφανές, μετά τα ανωτέρω, ότι τα ακίνητα των διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι τούτο δεν αναφέρεται ρητά στο νόμο, απαλλάσονται από την εφάπαξ έκτακτη εισοφρά του ν. 2019/1992.
Κατ' ακαολουθίαν, σε όσες περιπτώσεις προσκομίζεται παρόμοιο σημείωμα επιβολής εισφοράς θα προβαίνετε στη διαγραφή αυτής, ως μη οφειλόμενης, ακολουθώντας όσα με τις πιο πάνω αποφάσεις έχουν ορισθεί.
5. Οι κ.κ. Επιθεωρητές, προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν στις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν και να μεριμνήσουν για την πιστή εφαρμογή της.
Η Δ.Ε.Η., προς την οποία κοινοποιείται, παρακαλείται να την έχει υπόψη της και να εφαρμόσει αυτήν κατά την προβλεπόμενη από το νόμο λήψη μέτρων κατά των μη καταβαλόντων την εισφορά.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο