Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-09-1992 ]

ΠΟΛ.1196/22.9.1992 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών

(Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ. 1196/22.9.92 Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ελευθέρων επαγγελματιών

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σχετικά με αμφισβητήσεις που δημιουργούνται για το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) ελευθέρων επαγγελματιών, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις ιδιατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 3) του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84Α), οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ελευθέρων επαγγελματιών εκδίδονται για κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής. Σημειώνεται ότι ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση των δικαιούχων - ελευθέρων επαγγελματιών στα βιβλία του υποχρέου για την καταβολή της αμοιβής, ύστερα από προηγούμενη, επί αποδείξει, αναγγελάι στο δικαιούχο.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο