Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-1992 ]

ΠΟΛ.1194/16.9.1992 Παροχή οδηγιών

(Παροχή οδηγιών )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1194/16.9.92 Παροχή οδηγιών

Επειδή πολλοί Προϊστάμενοι ΔΟΥ μας υποβάλλουν αιτήματα μεταβίβασης πιστώσεων για κάλυψη δαπανών που πραγματοποίησαν χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 758/69 "περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των υπουργών και των δευτερευόντων Διατακτών κ.λπ.", σας κοινοποιούμε φωτοτυπίες του αριθ. πρωτ. 2035117/6.5.92 εγγράφου του Γ.Λ.Κ. σχετικά με το θέμα αυτό και σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

1. Κάθε χρόνο πρέπει να κάνετε πρόβλεψη στον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας σας για το επόμενο έτος όλων των αναγκαίων πιστώσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση.

2. Να παρακολουθείτε τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο νομαρχιακό προϋπολογισμό και να έρχεστε σε συνεννόηση προ πάσης εκτέλεσης δαπάνης με το αρμόδιο τμήμα της Νομαρχίας και την Υ.Ε.Ε.

3. Να μην απευθύνετε στο μέλλον αιτήματα παροχής πιστώσεων στην υπηρεσίας μας διότι δεν έχουμε δυνατότητα ικανοποίησής των, επειδή οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας μας είναι ελάχιστες και θα διατίθενται μόνο για αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών (ίδρυση νέων Δ.Ο.Υ. κ.λπ.).

4. Σε περίπτωση εκτέλεσης δαπάνης προ της εξασφάλισης της αναγκαίας πίστωσης, σας πληροφορούμε ότι δε θα σας μεταβιβάσουμε σε καμιά περίπτωση την πίστωση που θα μας ζητήσετε και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιβαρυνθείτε προσωπικά το ποσό των χρημάτων που διαθέσατε.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο