Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-09-1992 ]

ΠΟΛ.1182/8.9.1992 «Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 7 του ν. 2065/1992 κ.τ.λ.».

(«Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 7 του ν. 2065/1992 κ.τ.λ.». )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1182/8.9.92 "Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 7 του ν. 2065/1992 κ.τ.λ.".

1. Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 και 8 του ν. 2065/1992 θεσπίστηκε παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή, από ορισμένους φορείς, επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής σε, εκτός άλλων, πρόσωπα ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με την παραγωγή φυτικών ή ζωικών προϊόντων και απόδοση αυτού στο Δημόσιο. Της παρακράτησης αυτής εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις επί τις παραγωγής ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών.
2. Κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 9 του ν. 2065/1992 εκδόθηκε η 1083403/1391/Α0012/πολ. 1165 από 25 Αυγούστου 1992 Α.Υ.Ο. (2), η οποία καθορίζει τον τρόπο παρακράτησης του φόρου και κάλε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας.
3. Για την ορθή εφαρμογή των υπόψη διατάξεων του ν. 2065/1992 και των διατάξεων της απόφασης αυτής, σας κοινοποιούμε το φύλλο L56 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25ης Φεβρουαρίου 1985, το οποίο περιέχει την 85/148/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 1985. Με την οδηγία αυτή καθορίζονται οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες περιλαμβάνονται στις σελίδες L56/3 - L56/37 και L56/38-L56/59 αντιστοίχως.
Στο φύλλο αυτό επισυνάπτεται αλφαβητικό ευρετήριο, κατά νομό, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ώστε να είναι ευχερέστερη η χρησιμοποίησή του.
Σ.Σ. Το αλφαβητικό ευρετήριο, κατά νομό, των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Ελλάδος παραλείπεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το ζητήσουν από τα γραφεία του περιοδικού μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο