Σχόλια

Η απόφαση Αυτή παύει να ισχύει από την έκδοση της

ΠΟΛ.1272/9.11.1998
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α), οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος και διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-09-1992 ]

ΠΟΛ.1177/4.9.1992 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού

(Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού)

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1177/4.9.92 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εισοδήματος για κατοίκους εξωτερικού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α214).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 414/91 "τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ/τος 551/1988 "Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)" (ΦΕΚ 259/Α), με το οποίο συστήθηκε Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος, παρακρατούμενων και Συναφών Φόρων και Ακίνητης Περιουσίας στη Δ.Ο.Υ. Γενικών Εσόδων Αθηνών

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε, ότι προκειμένου για πρόσωπα που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, καθώς και για δημόσιους υπαλλήλους που διαμένουν στην αλλοδαπή, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τη φορολογία εισοδήματός τους είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Γενικών Εσόδων Αθηνών.
2. Ορίζουμε, ότι προκειμένου για πρόσωπα που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, τα οποία ασκούν στην Ελλάδα ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή είναι εταίροι σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή αστική εταιρία, αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για τη φορολογία του εισοδήματός τους είναι, κατά περίπτωση, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της έδρας της κύριας επιχείρησής τους ή του κυρίου επαγγέλματός τους ή της έδρας της εταιρίας ή κοινωνίας στην οποία κατά κύριο λόγο συμμετέχουν.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο