Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-07-1992 ]

ΠΟΛ.1120/9.7.1992 Κατάρτιση Προϋπολογισμού εξόδων έτους 1993.

(Κατάρτιση Προϋπολογισμού εξόδων έτους 1993. )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1120/9.7.92 Κατάρτιση Προϋπολογισμού εξόδων έτους 1993.

Σας γνωρίζουμε ότι στα σχέδια Προϋπολογισμού εξόδων της Υπηρεσίας σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις αναγκαίεες πιστώσεις, για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως λειτουργικών και λοιπών δαπανών της υπηρεσίας σας.
Τέλος, θα πρέπει να λάβετε υπόψη, ότι δε θα εγκριθεί καμία δαπάνη εκ των υστέρων αν δεν έχει προβλεφθεί και δε θα γίνει καμιά μεταφορά πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών σε ενίσχυση των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών, εάν δε συντρέχουν επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο