Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-06-1992 ]

ΠΟΛ.1107/9.6.1992 Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου

(Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 1107/9.6.92 Φόρος μεταβίβασης επί διανομής ακινήτου

"1. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων (αρθρ. 1 α.ν. 1521/1950, ΦΕΚ Α΄ 245), σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος σε ποσοστό επί της κατά το χρόνο μεταβίβασης αξίας (αγοραίας ή αντικειμενικής) τούτου. Για την καταβολή του φόρου υπόχρεος είναι ο αγοραστής.
Στην έννοια του όρου μεταβίβαση, για την επιβολή του φόρου, περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων, και η διανομή, κατά τη ρητή περί τούτου διατύπωση του νόμου (άρθρ. 1 παρ. 2Ζ΄).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 6 του ως άνω α.ν. 1521/1950, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 1882/1990, ΦΕΚ Α΄ 43), η μεταβίβαση στην οποία αγοραστής είναι το Δημόσιο, δήμοι, κοινότητες, ιερές μονές, ιεροί ναοί ή Ν.Π.Δ.Δ. απαλλάσσεται από το φόρο. Είναι προφανές ότι τα νομικά αυτά πρόσωπα απαλλάσσονται και από το φόρο διανομής, αφού η διανομή είναι μεταβίβαση με επαχθή αιτία.
3. Με βάση τα ανωτέρω νομικά δεδομένα η διανομή επί κοινού ακινήτου, του οποίου συγκύριος τυγχάνει το Δημόσιο, δήμος, κοινότητα, ιερός ναός, ιερή μονή ή ν.π.δ.δ., απαλλάσσεται από το φόρο μόνο κατά τη σχέση της αξίας του ακινήτου που αναλογεί στη μερίδα των νομικών αυτών προσώπων (άρθρ. 5, παρ. 1), ενώ θα υπαχθεί σε φόρο διανομής ο ιδιώτης συνιδιοκτήτηες κατά το αντίστοιχο αναλογικώς προς την αξία της μερίδας του μεγέθους της αξίας του ακινήτου.
4. Μετά τα ανωτέρω κάθε σχετική με το θέμα προγενέστερη του ν. 1882/23.3.1990 διαταγή ανακαλείται".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο