Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1992 ]

ΠΟΛ.1068/18.3.1992 Τροποποίηση της αριθ. 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838/τ.Β / 31.12.1990) απόφασης του υπ. Οικονομικών

(Τροποποίηση της αριθ. 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838/τ.Β / 31.12.1990) απόφασης του υπ. Οικονομικών )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1068/18.3.92 Τροποποίηση της αριθ. 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838/τ.Β' / 31.12.1990) απόφασης του υπ. Οικονομικών.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/τ.Α') και του άρθρου 14 ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/τ.Α').
2. Την απόφασή 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838/τ.Β' /31.12.90).
3. Την απόφασή μας με αριθ. Κ. 3958/108/10.6.88 (ΦΕΚ 397/τ.Β').
4. Την αριθ. Α. 6424/73/6.12.1982 κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, όπως ισχύει, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 Επιτροπή για το Νομό Αττικής.
5. Τις εισηγήσεις της παραπάνω επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνονται στα από 20.12.1991 πορίσματά της.
Αποφασίζουμε
1. Τροποποιούμε την αριθ. 1093294/1183/ 29.12.1990 (ΦΕΚ 838/Τ.Β' /1990) απόφασή μας και ορίζουμε:
Α. Στην ΙΗ' ζώνη του δήμου Κηφισίας το συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) της οδού "ΕΛΑΙΩΝ" (από Χελιδορέων μέχρι Ιλισίων) δεξιά σε 2 και "ΕΛΑΙΩΝ" (από Δήμητρος μέχρι Ρόδων) αριστερά σε 2,5 αντί του 3,1 που είχε ορισθεί.
Β. Στη Δ ζώνη του 5ου διαμερίσματος του δήμου Πειραιά το συντελεστή εμπορικότητας  (ΣΕ) της οδού "ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ" (από Υπαπαντής μέχρι Αρτεμισίου) σε 1,5 αντί του 2 που είχε ορισθεί.
2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο