Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1992 ]

ΠΟΛ.1067/17.3.1992 Αποδείξεις λιανικής πώλησης πάνω από 10.000 δρχ.

(Αποδείξεις λιανικής πώλησης πάνω από 10.000 δρχ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1067/17.3.92 Αποδείξεις λιανικής πώλησης πάνω από 10.000 δρχ.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 1914/1990, τα αφορολόγητα ποσά με δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, αναγνωρίζονται μόνο αν επί των, κατά περίπτωση, εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών αναγράφεται, το ονοματεπώνυμο του αγοραστή φορολογουμένου και τίθεται η σφραγίδα του πωλητή.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων παρουσιάστηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες στις αποδείξεις αξίας πάνω από 10.000 δραχμές δεν αναγράφτηκε, κατά την έκδοση τους, το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και δεν τέθηκε η σφραγίδα του πωλητή.
3. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των φορολογουμένων οι οποίοι σπεύδουν, ενόψει της υπoβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, στους εκδότες των παραπάνω αποδείξεων για να συμπληρώσουν τις αποδείξεις με το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και τη σφραγίδα του πωλητή εγκρίνουμε όπως, στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αξίας πάνω από 10.000 δραχμές που εκδίδονται χειρόγραφα ή με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή-εκτυπωτή και αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του αγοραστή φορολογουμένου, μην τίθεται η σφραγίδα του πωλητή.
4. Αντίθετα στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδονται με τη χρήση ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών, εκτός από την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του αγοραστή είναι απαραίτητο να έχει τεθεί και η σφραγίδα του πωλητή.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο