Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-03-1992 ]

ΠΟΛ.1066/18.3.1992 Διόρθωση ημερομηνίας εμπρόθε­σμης καταβολής Φ.Π.Α.

(Διόρθωση ημερομηνίας εμπρόθε­σμης καταβολής Φ.Π.Α. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1066/ 18.3.92 Διόρθωση ημερομηνίας εμπρόθεσμης καταβολής Φ.Π.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι στο φυλλάδιο Νο 14, με το οποίο παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 1991, στη σελίδα 36 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τις ημερομηνίες εμπρόθεσμης καταβολής του Φ.Π.Α., εκ παραδρομής γράφτηκε τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής της φορολογικής περιόδου Απριλίου 1991, για τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., η 27.5.91 αντί της ορθής 28.5.91.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο