Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-03-1992 ]

ΠΟΛ.1064/17.3.1992 Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ.

(Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ. 1064/17.3.92 Αναγραφή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ.

Με αφορμή παράπονα που διατυπώθηκαν από επιχειρήσεις και οργανισμούς ότι η απόφαση για την αναγραφή του Α.Φ.Μ. των μισθωτών στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν εκδόθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται δυνατότητα, παρά την παράταση της προθεσμίας μέχρι 10 Απριλίου 1992, να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: .
1. Όπως είναι γνωστό, n υποχρέωση για την αναγραφή του Α.Φ.Μ. του μισθωτού στις ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ.Υ. υπήρχε, αφού προβλέπεται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις, αλλά δεν εκπληρούτο από πολλές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων των δηλώσεων αυτών και n συσχέτισή τους με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
2. Από τη διενέργεια δειγματοποληπτικών ελέγχων προέκυψαν τα εξής:
α) Μισθωτοί δε δήλωναν όλες τις αποδοχές των.
β) Στις βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους μισθωτούς, από τις επιχειρήσεις, αναγράφεται μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό που παρακρατήθηκε.
γ) Μισθωτοί, αν και υπόχρεοι, δεν υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
3. Ύστερα από τα παραπάνω κατέστη απαραίτητο όπως οι ετήσιες οριστικές δηλώσεις εκκαθάρισης Φ.Μ. Υ. επεξεργασθούν μηχανογραφικά και συγκριθούν τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται σ' αυτές με αυτά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Για το λόγο αυτό ζητείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ.
4. Είναι γεγονός ότι η ως άνω απόφαση δεν εκδόθηκε έγκαιρα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που έχουν πολλούς υπαλλήλους, καθώς και διάφοροι οργανισμοί και Ταμεία με μεγάλα αριθμό συνταξιούχων, να συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο να ανταποκριθούν και να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αναγραφής του Α.Φ.Μ. όπως αυτό εκφράστηκε στο αριθ. 1018598/976/21.2.92 Τηλεγράφημα.
5. Κατόπιν τούτου, όσες επιχειρήσεις και λοιποί υπόχρεοι δεν μπορέσουν μέχρι 10 Απριλίου 1992 να συμμορφωθούν με τα διαλαμβανόμενα στο παραπάνω Τηλεγράφημα, παρακαλούμε να παραλαμβάνετε τις δηλώσεις Φ.Μ.Υ. υπό την προϋπόθεση ότι με δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου διαχειριστή που υπογράφει στις καταστάσεις, δηλώνει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου 1992 το αργότερο θα προσκομισθεί άλλη κατάσταση με πλήρη στοιχεία.
6. Η μία δήλωση Φ.Μ.Υ. να δεματοποιηθεί, καθώς και ένα από τα συμπληρωματικά στοιχεία ΕΖ και Ε4 των επιχειρήσεων για να σταλούν στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία.
7. Ο τρόπος και η διαδικασία αποστολής θα καθοριστεί με νεότερη εγκύκλιο.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο