Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-03-1992 ]

ΠΟΛ.1060/10.3.1992 Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνη­σης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλ­λαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής πα­ροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

(Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνη­σης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλ­λαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής πα­ροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ. 1060/10.3.92 Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν. 1249/1982 και 14 ν. 1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας και βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43) και του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127).
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2).
3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων και στοών, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης και κάλυψης οικοπέδου, οικοδομικό σύστημα, διατηρητέα κτίρια κ.λπ.).
4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, ειδικό κτίριο κ.λπ.), θέα (όψη, γωνιακό σε πλατεία, όροφος κ.λπ.), μέγεθος, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, χωματερή, ρυμοτόμηση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέο κτίριο, αρχαιολογική παρέμβαση κ.λπ.).
5. Την αριθ. Ε. 7228/53/29.10.82 κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, όπως ισχύει, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 επιτροπή για το νομό Πέλλας.
6. Την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής από 15.10.91.
7. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. Κ. 3958/108/10.6.88 (Πολ. 173) (ΦΕΚ 397/τ.Β'/14.6.1988) απόφασης του υπουργού των Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

ΆΑρθρο 1
1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α' 43), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α' 127), και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α' 2), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στο ΦΠΑ, καθώς και όσων μεταβιβάζονται με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής (ή προίκας) αρχίζει από τη 18η Μαρτίου 1992, για τα εντός σχεδίου ακίνητα που βρίσκονται στο δήμο Αριδαίας.

ΆΑρθρο 2
1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παρoχής (ή προίκας) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές του δήμου του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται διατάξεις της υπ' αριθ. Κ. 3958/108/10.6.1988 (Πολ. 173), (ΦΕΚ Β' 397) απόφασης, που ισχύουν και για τον προσδιορισμό της αξίας στο ΦΠΑ.
2. Ως πολεοδομικά, εμπορικά και λοιπά στοιχεία ισχύουν αυτά που αναφέρονται στους πίνακες τιμών που παρεμβάλλονται και αποτελούν μέρος της απόφασης αυτής.

ΆΑρθρο 3
Παρεμβάλλονται Πίνακες Τιμών.

ΆΑρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο