Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-1992 ]

ΠΟΛ.1058/2.3.1992 Διαδικασία για τη ελεύθερη είσο­δο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δημόσια θεάματα

(Διαδικασία για τη ελεύθερη είσο­δο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δημόσια θεάματα )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1058/2.3.92 Διαδικασία για τη ελεύθερη είσοδο ορισμένων προσώπων (δημοσιογράφων, ηθοποιών κ.λπ.) στα δημόσια θεάματα

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στις υπηρεσίες μας, σχετικά με τη διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθείται για την ελεύθερη είσοδο των ηθοποιών, δημοσιογράφων κ.λπ. στα δημόσια θεάματα εν γένει, και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας 1072538/51721 Πολ. 1175/7.8.91 σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις εγκυκλίους μας Π. 5825/27051 Πολ. 248/31.8.87, Π. 3647/1509/Πολ. 170/7.6.78, διευκρινίστηκε ότι δεν οφείλεται ΦΠΑ στην περίπτωση εισόδου στα δημόσια θεάματα και ακροάματα α) των ασκούντων ενεργά το δημοσιογραφικό επάγγελμα τακτικών μελών των ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων και των Ενώσεων Δημοσιογράφων Συντακτών ή ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου και β) των εν ενεργεία και των συνταξιούχων ηθοποιών, σκηνοθετών, θεατρικών συγγραφέων, με την προϋπόθεση ότι ο εκμεταλλευτής του θεάματος επιτρέπει την είσοδο των προσώπων αυτών χωρίς την καταβολή αντιτίμου (εισιτηρίου).

2. Με την εγκύκλιό μας Π. 7764/4436/16.11.87 διευκρινίστηκε επίσης ότι η ιδιότητα των παραπάνω προσώπων θα αποδεικνύεται από ειδικό δελτίο αναγνώρισης που χορηγείται από τις ενώσεις τους οι οποίες είναι αρμόδιες να βεβαιώσουν την ιδιότητα αυτή. Τα δελτία αυτά θεωρούνται από τους αρμόδιους Επιθεωρητές ή τους Προϊσταμένους ΔΟΥ, για πόλεις που δεν εδρεύει Δ/νση Επιθεώρησης και Συντονισμού ΔΟΥ, κάθε έτος.

3. Επειδή στην πράξη κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων εγκυκλίων παρουσιάστηκαν προβλήματα, για την άρση των προβλημάτων αυτών και για την ομοιόμορφη εφαpμογή της παραπάνω απαλλαγής ορίζουμε ότι, οι εκμεταλλευτές δημοσίων θεαμάτων και ακροαμάτων, που δέχονται την ελεύθερη είσοδο των παραπάνω αναφερομένων προσώπων, για τη διευκόλυνσή τους ιδίως, αλλά και τη διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου, μπορούν να εκδίδουν θεωρημένα εισιτήρια με την ένδειξη "ΔΩΡΕΑΝ" από ξεχωριστή σειρά.

4. Τα ανωτέρω εκδιδόμενα "ΔΩΡΕΑΝ" εισιτήρια δεν μπορούν να υπερβούν τα εβδομήντα (70) εβδομαδιαίως, για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες συνολικά.

5. Για τα "ΔΩΡΕΑΝ" αυτά εισιτήρια που αφορούν κινηματογραφικές παραστάσεις, δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντάλλαγμα, δεν οφείλεται και ο ειδικός φόρος για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης (άρθρο 60 Ν.1731/1987).

6. Δικαίωμα εισόδου στα δημόσια θεάματα και ακροάματα χωρίς την καταβολή ΦΠΑ και του ειδικού φόρου του άρθρου 60 Ν. 1731/87, έχουν και οι εκμεταλλευτές επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών, εφόσον η είσοδός τους γίνεται χωρίς την καταβολή αμοιβής.
Επίσης οι εκμεταλλευτές επιχειρήσεων προβολής κινηματογραφικών ταινιών έχουν δικαίωμα χορήγησης δύο (2) δελτίων ατελούς εισόδου στα δημόσια θεάματα.
Για το σκοπό αυτό ο Προϊστάμενος ΔΟΥ, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση, εφοδιάζει με θεωρημένα δελτία εισόδου στο όνομα του εκμεταλλευτή ή σε πρόσωπα που αυτός υποδεικνύει. Τα δελτία αυτά θεωρούνται κάθε έτος.

7. Από την έκδοση της παρούσας παύουν να ισχύουν οι εγκύκλιοι α) 1072538/5172/ 1394/7.8.91 περί της διαδικασίας για την ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και β) 11Ο7403/4763/Πολ. 123/5.10.89 περί της απαλλαγής της εισόδου των μελών της ένωσης προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και των μελών της Ένωσης Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο