Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-1992 ]

ΠΟΛ.1052/27.2.1992 Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

(Δήλωση περιουσιακών στοιχείων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ.1052/27.2.92 Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

Σας κοινοποιούμε το άρθρο 10 του νομοσχεδίου "Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις", το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή και σύντομα θα καταστεί νόμος του κράτους.
Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων (Έντυπο Ε6) η οποία θα συνυποβληθεί, με την ετήσια εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 1992, από τους υπόχρεους.
Για τη συμπλήρωση και την υποβολή της υπόψη δήλωσης, έχουν δοθεί κατευθυντήριες οδηγίες με την 1089583/2131/ΑΟ012 από 9 Οκτωβρίου 1991 (ΠΟΛ. 1207) διαταγή του Υπ. Οικ/κών (σελ 30).
Επίσης, σημειώνεται ότι με την 1019452/254/ΑΟ012 από 27 Φεβρουαρίου 1992 τηλεγραφική μας διαταγή σας ανακοινώσαμε ότι στους κωδικούς αριθμούς 909-910 του πίνακα 16 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα μεταφέρονται τα ποσά των αποταμιευμάτων ή των κινητών περιουσιακών στοιχείων (που αναφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε6) που δηλώθηκαν ότι αναλώθηκαν κατά τη χρήση 1991 προκειμένου να καλυφθεί ή να περιοριστεί η τεκμαρτή δαπάνη αυτής της χρήσης.
Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που θα υποβληθεί το έντυπο Ε6, έστω και αν δεν συμπληρώνεται η δεύτερη σελίδα που αναφέρεται στη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων, η υπογραφή του εντύπου είναι απαραίτητη.
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που ζητείται από το φορολογούμενο η επιβεβαίωση της υποβολής και του εντύπου Ε6 θα συμπληρώνεται στην τέταρτη σελίδα της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, στο κάτω αριστερό μέρος αυτής, όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής η σημείωση "Συνημμένο έντυπο Ε6".
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο