Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1992 ]

ΠΟΛ.1047/17.2.1992 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

(Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1047/1992 Παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο και από μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ μέχρι 10 ΜΑΡΤΙΟΥ, υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.
2. Οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του φόρου εκκαθαρίζονται από το Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).
3. Για ενημέρωσή της Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών επί της πορείας της παραλαβής και απoστoλής των δηλώσεων στο ΚΕΠΥΟ, παρακαλούμε να υποβάλλετε δελτίο, ως το συνημμένο υπόδειγμα.
4. Το δελτίο θα υποβάλλεται στις 28 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου, 20 Μαρτίου, 30 Μαρτίου, 10 Απριλίου και 11 Μαϊου 1992.
5. Για τον τρόπο υποβολής του δελτίου, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται απαραίτητα τις παραπάνω ημερομηνίες για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση της Διοίκησης, παρέχουμε οδηγίες. *
6. Οι Δ.Ο.Υ. της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης στις παραπάνω ημερομηνίες θα συντάσσουν και θα αποστέλλουν με FAX το συνημμένο δελτίο στη Δ/νση Ελέγχων Τμ. Β' (Κολωνού 2 101 10 ΑΘΗΝΑ) Τηλ. FAX 5244336.
7. Οι Δ.Ο.Υ. της λοιπής Ελλάδας εφόσον διαθέτουν FAX θα κάνουν xpήση αυτών οι υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. που δε διαθέτουν FAX, θα γνωρίζουν με τηλεγράφημα στη Δ/νση Ελέγχων, Τμήμα Β' (20ς όροφος Γραφ. 206) Κολωνού 2 ΑΘΗΝΑ, τα στοιχεία των δηλώσεων που αναφέρονται στο συνημμένο υπόδειγμα.
8. Σε κάθε Δελτίο (FAX) ή τηλεγράφημα θα περιλαμβάνεται ο αριθμός των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της υπoβoλής του FAX ή τηλεγραφήματος. Η συμπλήρωση του Δελτίου που αναφέρεται στις Δ.Ο.Υ. της Τ.Δ.Π. είναι εύκολη και δε χρειάζεται καμιά διευκρίνηση.
Προς διευκρίνησή σας γνωρίζουμε ότι:
Στην ένδειξη Α του τηλεγραφήματος αναφέρεται ο αριθμός των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που παραλήφθηκαν, στην ένδειξη Β ο αριθμός των δηλώσεων εταιριών άρθρου 16α Ν.Δ. 3323/55 και στην ένδειξη Γ ο αριθμός των δηλώσεων Φυσικών Προσώπων που θα έχουν σταλεί στο ΚΕΠΥΟ.
9. Η απoστολή των FAX η των τηλεγραφημάτων κατά τις ημερομηνίες που σημειώνονται ανωτέρω θα γίνεται ανεξάρτητα αν παραλήφθηκαν ή όχι οι δηλώσεις.
10. Τα FAX ή τηλεγραφήματα, παρακαλούμε να κοινοποιούνται και στις αρμόδιες επιθεωρήσεις.
11. Τέλος, το ΚΕΠΥΟ θα γνωρίζει στη Διεύθυνση Ελέγχων Τμ. Β' τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν εκκαθαρισθεί και έχουν αποσταλεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα, το εισόδημα, το φόρο που βεβαιώνεται η επιστρέφεται ως το συνημμένο υπόδειγμα δηλωθέν.
12. Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ στους οποίους κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή εφαρμογή της.

* Παρατίθεται ο πίνακας των περιεχομένων των οδηγιών:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΟΥ.....................................................................................
ΑΦΜ.........................................................
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΔΑΠ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 1. ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. 077 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, Ε.Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΜΗ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ) Κ.ΛΠ. 078 3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ή ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 079 4. ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΞΟΧΙΚΗΣ) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΔΙΑΝΟΜΗΣ 080 5. ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ή ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΩΔΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.
      081                     082                    083                     084                      085                    
1ου παιδιού        2ου παιδιού        3ου παιδιού         4ου παιδιού          5ου παιδιούΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο