Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1992 ]

ΠΟΛ.1045/17.2.1992 Οι κωδικοί 181 και 182 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

(Οι κωδικοί 181 και 182 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1045/17.2.92 Οι κωδικοί 181 και 182 της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

1. Εφιστάται η προσοχή των υπαλλήλων που θα κάνουν την  παραλαβή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 1991 στην υποχρεωτική και ορθή συμπλήρωση των ΚΩΔ. 181 και 182 του πίνακα Γ με την ένδειξη (γ) ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ από όλους τους υποκειμένους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούσαν τις προηγούμενες περιόδους και άσχετα αν το αντικείμενο εργασιών είναι παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή αν τα έσοδά τους αυτά είναι ολικά η μερικά υποκείμενα στο ΦΠΑ, με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εκροών τους.
2. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των κωδικών αυτών από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας ΚΦΣ δε θα γίνεται από τη Δ.Ο.Υ. παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Ειδικότερα:
Στον ΚΩΔ 181 θα γράφεται η συνολική αξία αγορών εμπορεύσιμων αγαθών ή πρώτων και βοηθητικών υλών για επεξεργασία, που πραγματοποιήθηκε από 1.1.87 έως το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση του έτους 1991, άσχετα αν πρόκειται για δραστηριότητες κατά τις οποίες γίνεται παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Αν κατά τα προηγούμενα έτη τηρήθηκαν βιβλία άλλης κατηγορίας από τη Β' και πάλι θα συμπληρωθούν οι παραπάνω κωδικοί με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία που τηρήθηκαν.
Στον ΚΩΔ. 182 θα γράφεται η συνολική αξία των πωλήσεων εμπορεύσιμων αγαθών και προϊόντων παραγωγής που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.87 έως το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση του έτους 1991, από τους υποκειμένους στο φόρο, που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Φ.Σ, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούσαν τις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους, άσχετα αν το αντικείμενο εργασιών είναι παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή αν τα έσοδά τους αυτά είναι ολικά ή μερικά υποκείμενα στο ΦΠΑ, με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εκροών τους.
Στην περίπτωση πώλησης για λογαριασμό τρίτου, στην αξία των αγορών και των πωλήσεων θα εμφανίζονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την εκκαθάριση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο