Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-1992 ]

ΠΟΛ.1041/10.2.1992 Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992

(Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1041/10.2.92 Παραλαβή οριστικών δηλώσεων εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 3323/55, όπως ισχύουν, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλλει αμοιβές σε ορισμένους δικαιούχους (μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.) έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο.
2. Ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 44 του παραπάνω Ν.Δ. 3323/55 προκύπτει ότι οι ενεργούντες παρακράτηση φόρου υποχρεούνται όπως κατά το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους επιδίδουν εις την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) οριστική δήλωση εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών.
3. ΜΕ την αριθμ. 1029015/507/Α0012/πολ. 1087/18.4.90 απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος κ.λπ. μισθωτών υπηρεσιών. Οι δηλώσεις αυτές συντάσσονται και συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα του σχετικού εντύπου.
4. Από τις μέχρι τώρα εκκαθαριστικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, προκύπτει ότι δεν αναγράφεται - σε πολλές περιπτώσεις - ο Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου, αλλά μόνο ο αριθμός ταυτότητας αυτού ή και κανένας αριθμός με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή ή μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων αυτών.
Είναι αδιανόητο μισθωτός που έχει φορολογητέο εισόδημα να μην έχει συμπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του με την υποβολή φορολογικής δήλωσης και έτσι να στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
5. Κατόπιν τούτου, και για να καταστεί δυνατή η μηχανογραφική επεξεργασία των ετήσιων εκκαθαριστικών δηλώσεων των μισθωτών υπηρεσιών οικον. Έτους 1992, πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου κάθε εργαζόμενου.
Στις περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) γιατί δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης - για οποιοδήποτε λόγο - τότε θα αναγράφεται ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας και παράλληλα θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εργαζόμενου με την οποία θα δηλώνεται ο λόγος, για τον οποίο δεν έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
6. Κατά την παραλαβή των ετήσιων εκκαθαριστικών δηλώσεων οικονομικού έτους 1992, θα δίδεται μεγάλη προσοχή και θα ελέγχετε με σχολαστικότητα αν είναι συμπληρωμένη η δήλωση σωστά σε όλες τις ενδείξεις, ιδιαίτερα δε αν αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Δηλώσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θα περιλαμβάνονται.
Μετά την παραλαβή των ετησίων εκκαθαριστικών δηλώσεων η μια δήλωση θα ξεχωρίζεται και θα δεματοποιείται προκειμένου να γίνει μηχανογραφική επεξεργασία που θα καθορισθεί με νεότερη εγκύκλιο.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο