Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-02-1992 ]

ΠΟΛ.1040/10.2.1992 Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981

(Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1040/10.2.92 Παραγράφονται οι υποθέσεις φόρου εισοδήματος του οικ. έτους 1981

"1. Όπως είναι γνωστό, με την υπ' αριθμ. 1005302/48/Α0012/12.1.90 εγκύκλιο καθορίστηκε ο τρόπος ελέγχου των υποθέσεων που παραγράφονται.
2. Με το υπ' αριθμ. 1112042/8012/0009Α/16.12.1991 τηλεγράφημα ορίστηκε ότι για τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 1981 (χρήση 1980) θα εφαρμοστεί η παραπάνω εγκύκλιος.
3. Προς διευκόλυνση για την περαίωση των δηλώσεων της χρήσης 1980 που δεν ελέγχθηκαν γιατί δεν υπήρχε φορολογικό ενδιαφέρον, θα τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία:
α) Οι δηλώσεις αυτές θα καταχωρηθούν σε ειδικό βιβλίο με τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο επιτηδευματία ή επωνυμία επιχείρησης, αριθμός δήλωσης, διεύθυνση, επάγγελμα. Μετά την καταχώριση θα γίνει πράξη με την ένδειξη "οι υποθέσεις αυτές δεν ελέχθηκαν γιατί στερούνται φορολογικού ενδιαφέροντος και τίθενται στο αρχείο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1005302/48/Α0012/Πολ.1015/1990 εγκύκλιο και το υπ' αριθμ. 1112042/8012/0009/Α/1991 τηλεγράφημα" με υπογραφή επιθ/τη, προϊσταμένου ΔΟΥ και επόπτη ελέγχου.
Ευνόητο είναι ότι η διαδικασία αυτή αφορά δηλώσεις επιτηδευματιών.
β) Πάνω στη δήλωση θα τίθεται ειδική σφραγίδα με την ένδειξη "χωρίς φορολογικό ενδιαφέρον, εγκύκλιος Πολ. 1015/1990, αριθ. καταχώρισης βιβλίου....".
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής οι δηλώσεις θα αποχωριστούν από το αρχείο των ανέλεγκτων δηλώσεων και θα τοποθετηθούν σε αποθηκευτικό χώρο".
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο