Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-1992 ]

ΠΟΛ.1038/30.1.1992 ΟΙ Δ.Ο.Υ. ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥ΄Ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

(ΟΙ Δ.Ο.Υ. ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥ΄Ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 ΠΟΛ. 1038/30.1.92 ΟΙ Δ.Ο.Υ. ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥ΄Ν ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ενόψει των διατάξεων του Ν. 1962/1991 (ΦΕΚ Α' 132) για τις εμπορικές μισθώσεις, με το σχετικό έγγραφό σας, προκειμένου να εξευρεθεί η αναφερόμενη στο Νόμο αυτό αντικειμενική η αγοραία αξία των ακινήτων θεωρείτε ως αρμόδιες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ).
Διευκρινίζοντας ότι, η υποχρέωση των ΔΟΥ για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να εξευρεθεί, ο οικείος φόρος συνεπεία μεταβίβασης των ακινήτων, σας πληροφορούμε ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί  πρότασή σας για παροχή στοιχείων από τις ΔΟΥ, λόγω του ότι αντιμετωπίζουν τεράστιο όγκο εργασιών και από άποψη παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, η οποία πρέπει να αποτραπεί, αλλά και από άποψη βεβαίωσης και είσπραξης των δημόσιων εσόδων. Και τούτο πέρα της επικείμενης έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 1992, πράγμα που θα μεγιστοποιήσει τον όγκο των εργασιών του.
Κατόπιν των ανωτέρω, η οποιαδήποτε πρόσθετη επιβάρυνσή τους είναι προφανές ότι θα επηρεάσει δυσμενώς το κύριο έργο των υπηρεσιών αυτών, οι οποίες έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό ελλείψεις σε προσωπικό.
Οι αντικειμενικές αξίες είναι δημόσια γνωστές (Υ.Α. 1093294/1183/29.12.1990 ΦΕΚ Β' 838) και τα σχετικά βιβλία τιμών τα έχουν προμηθευτεί συμβολαιογράφοι, δήμοι - κοινότητες και κάθε άλλος που θέλησε μπορεί να τα προμηθευτεί.
Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να διεκδικήσουν τα ατομικά τους δικαιώματα μπορούν να πάρουν πληροφορίες ή να ζητήσουν τη συνδρομή οποιουδήποτε θα μπορούσε, κατά τα άνω, να τους τις δώσει.

Ειδικά για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας ακινήτων που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν στοιχεία από τα βιβλία τιμών των αρμοδίων ΔΟΥ, τα οποία, ας σημειωθεί, ότι είναι πάντα στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο