Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-1992 ]

ΠΟΛ.1035/11.2.1992 καθορισμός καθαρών κερδών των φορτηγών Δ.Χ.

(καθορισμός καθαρών κερδών των φορτηγών Δ.Χ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ.1035/11.2.92 καθορισμός καθαρών κερδών των φορτηγών Δ.Χ.

Το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθεια να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικών Αρχών κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, ήλθε σε συμφωνία, όπως κάθε χρόνο, με τις Ομοσπονδίες των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών, για τον καθορισμό των καθαρών κερδών του οικον. Έτους 1992. Ο καθορισμός των καθαρών κερδών των Φ.Δ.Χ> αυτοκινήτων έγινε με βάση το ωφέλιμο φορτίο κάθε αυτοκινήτου και για το οικον. Έτος 1992 (Διαχείριση 1/1-31/12/1991) έγινε ομαδοποίηση ανά πέντε (5) τόνους για καλύτερη εξυπηρέτηση. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται το κατώτερο ποσό κερδών που πρέπει να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών.
Ο καθορισμός των καθαρών κερδών με τον παραπάνω τρόπο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις  Φ.Π.Α.
Τα ακαθάριστα, που πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στα συμπληρωματικά στοιχεία της δήλωσης, λαμβάνονται όπως προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία.
Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τα καθαρά κέρδη που πρέπει τουλάχιστον να δηλώσουν οι εκμεταλλευτές των Δ.Φ.Χ. αυτοκινήτων με βάση το συνολικό φορτίο του αυτοκινήτου τους.
Ο επισυναπτόμενος πίνακας έχει ως ακολούθως:
Ωφέλιμο φορτίο (τόνοι) Με οδηγό τον ιδιοκτήτη Με οδηγό τρίτον Μέχρι 5 680.000 510.000 6-10 840.000 620.000 11-15 1.020.000 720.000 16-20 1.200.000 820.000 21-25 1,320.000 990.000
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο