Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-01-1992 ]

ΠΟΛ.1031/30.1.1992 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1031/30.1.92 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ Ή ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με αφορμή πρόσφατες αποκαλύψεις μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής που οφείλεται στην έκδοση και αποδοχή πλαστών ή εικονικών στοιχείων, παρακαλούμε όπως οι υπάλληλοι που διενεργούν οποιασδήποτε μορφής έλεγχο (τακτικό, προσωρινό για επιστροφή Φ.Π.Α. κ.λπ.) να ερευνούν για διαπίστωση τα πραγματικής σχέσης της δαπάνης ή αγοράς διαφόρων υλικών προς τα αντικείμενα και το μέγεθος της ελεγχόμενης επιχείρησης και εφόσον τους δημιουργούνται υποψίες ή υπόνοιες ότι τα στοιχεία είναι ενδεχόμενο να είναι πλαστά ή εικονικά, θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες:

1. Θα αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του στοιχείου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκδότη, για άμεση και κατά προτεραιότητα επαλήθευση, δηλαδή αν το στοιχεί αυτό είναι γνήσιο ήη πλαστό.
Αν διαπιστωθεί ότι ο εκδότης είναι υπαρκτό πρόσωπο και το ελεγχόμενο στοιχείο πλαστό τότε θα καταλογίζεται ο Φ.Π.Α. και θα υποβάλλεται σε βάρος του εκδότη μηνυτήρια αναφορά για την έκδοση πλαστών στοιχείων. Αν διαπιστωθεί ότι ο εκδότης είναι ανύπαρκτο πρόσωπο και κατά συνέπεια το ελεγχόμενο στοιχείο είναι πλαστό θα καταλογίζεται ο Φ.Π.Α. στο λήπτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 12 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.

2. Όταν πρόκειται για εικονικό στοιχείο θα ερευνούνται και εξετάζονται τα πραγματικά περιστατικά και εφόσον διαπιστωθεί ότι η συναλλαγή είναι εικονική θα υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τόσο του εκδότη όσο και του λήπτη του στοιχείου. Ο Φ.Π.Α. θα καταλογίζεται σε βάρος του λήπτη του στοιχείου, αν δεν έχει αποδοθεί από τον εκδότη.

3. Δεδομένου ότι η έκδοση και η αποδοχή εικονικού ή πλαστού φορολογικού στοιχείου αποτελεί ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα, προβλέπονται και επιβάλλονται αυστηρότατες ποινές χωρίς να αίρεται το αξιόποινο σε περίπτωση συμβιβασμού. Σχετικές οδηγίες για το θέμα αυτό σας δόθηκαν με την αριθ. 1077299/6580/0009Α/ΠΟΛ. 1217/30.10.90 εγκύκλιο διαταγή με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1884/1990 και στην οποία σας παραπέμπουμε για περισσότερες λεπτομέρειες.
Αντίγραφο της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να δοθεί με υπογραφή σε όλους τους ελεγκτές.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο