Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-1992 ]

ΠΟΛ.1030/3.2.1992 Θεώρηση στοιχείων στα ΚΤΕΛ όλης της χώρας.

(Θεώρηση στοιχείων στα ΚΤΕΛ όλης της χώρας. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

 ΠΟΛ.1030/3.2.92 Θεώρηση στοιχείων στα ΚΤΕΛ όλης της χώρας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της περίπτωσης ιε΄ του άρθρου 49 του Π.Δ./τος 99/77, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 356/86, την απόφαση του υπ. Οικον. 2084870/13908-11/0016/24-12-91 "απαλλαγή μέχρι την 30-6-1992, από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τα χρέη τους προς το Δημόσιο των Κοινων. Ταμείων Εισπράξεων Αστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων", την απόφαση του υπουργού Οικονομικών 1048293/ 800 /0006 0 Α/24-5-1991 (ΦΕΚ 398Β΄/11-6-91) "Μεταβίβαση της εξουσίας να υπογράφουν "Με εντολή υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς, στους Γενικούς Δ/ντές κ.λπ." και το γεγονός ότι επίκειται η οριστική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών των ΚΤΕΛ, όλης της χώρας, εγκρίνουμε να θεωρείτε σ' αυτά τα φορολογικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία για τη λειτουργία τους μέχρι τις 30-6-1992.  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο