Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-1992 ]

ΠΟΛ.1024/29.1.1992 Ερμηνεία της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 1642/86

(Ερμηνεία της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 1642/86 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ.1024/29.1.92 Ερμηνεία της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 1642/86

Στη συνέχεια της με αριθμ. 10/Π4336/3162/10.7.1987 εγκυκλίου διαταγής και ειδικότερα ως προς τη παραγρ. 203 αυτής διευκρινίζουμε ότι στην απαλλακτική παραπάνω διάταξη υπάγονται μόνον οι υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οι υπηρεσίες μεσολάβησης στις εργασίες αυτές.
Διευκρινίζεται ότι ως υπηρεσία αποθήκευσης νοείται η εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών προϊόντων.
Αντίθετα, στην παραπάνω απαλλακτική διάταξη δεν υπάγονται οι υπηρεσίες μίσθωσης των αποθηκευτικών χώρων (όπως δεξαμενών, φιαλών κ.λπ.) των προϊόντων αυτών, ούτε και οι υπηρεσίες των προσώπων που μεσολαβούν στη μίσθωση αυτή.
Τέλος, κάθε ερμηνεία ή λύση αντίθετη με όσα διευκρινίζονται παραπάνω δεν ισχύει, από την μηερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο