Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-02-1992 ]

ΠΟΛ.1021/3.2.1992 Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Έτους 1991

(Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Έτους 1991 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 ΠΟΛ. 1021/3.2.92 Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. Έτους 1991

Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις του ν. 1642/86 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύουν:
α. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31,
β. της παραγράφου 5 του άρθρου 31 και
γ. της παραγράφου 3 του άρθρου 58
Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 1991, έντυπο (009/91 - Φ.Π.Α.) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή θα κλείσουν διαχείριση μετά την 1.1.1992 και μέχρι τη θέσπιση νεότερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.
2. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.1992, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο