Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2002 ]

ΠΟΛ.1272/12.12.2002 Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου

(Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1099834/859/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΆ – ΓΆ

ΠΟΛ 1272

ΘΕΜΑ: Έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' (υποπερίπτωση γδ') και στ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 2221/Α'), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362 Β723-10-2002) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές προδιαγραφές Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

5. Τις διατάξεις της 1084982/616/0015/ (ΦΕΚ 1386 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ορίσθηκε ως ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης Φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, στην εμπορία πετρελαίου, η 1.1.2003.

6. Το γεγονός ότι, οι Φορολογικοί μηχανισμοί του ν. 1809/1988 που ενσωματώνονται με τις αντλίες καυσίμων για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, είναι νέας τεχνολογίας και υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο για την έγκριση λειτουργίας αυτών σε συνθήκες μη εκρήξιμης ατμόσφαιρας, βάση της Α.Υ.Ο. , όσο και για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας τους από τη διακομματική επιτροπή, για την κατασκευή τους.

7. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

8. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESKORT).

9. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

10. Ότι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 1 της 1084982/616/0015/ (ΦΕΚ 1386/Β') απόφασης μας, προστίθεται νέα περίπτωση 1.8, ως εξής:

«1.8. Για την ομαλή εφαρμογή του νέου μέτρου και τη διευκόλυνση εφοδιασμού της αγοράς με τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς, παρέχεται η δυνατότητα στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων των νομών Αττικής και Θεσ/νίκης να εκδίδουν μέχρι 30.6.2003 θεωρημένες χειρόγραφες ή μηχανογραφημένες αποδείξεις για τις πωλήσεις πετρελαίου (κίνησης - θέρμανσης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1007293/36/0015/(ΦΕΚ 44/Β') απόφαση. Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ως άνω δυνατότητα παρέχεται μέχρι 31.8.2003.

Κατ' εξαίρεση, για τις πωλήσεις πετρελαίου κίνησης οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται μέχρι τις ανωτέρω προθεσμίες, κατά περίπτωση, από τις ήδη λειτουργούσες στα πρατήρια υγρών καυσίμων φορολογικές ταμειακές μηχανές του ν. 1809/1988

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο