Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-01-1992 ]

ΠΟΛ.1012/29.1.1992 Τροποποίηση της αριθμ. 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838 / τ.Β΄/31.12.1990) απόφασης του υπ. Οικονομικών

(Τροποποίηση της αριθμ. 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838 / τ.Β΄/31.12.1990) απόφασης του υπ. Οικονομικών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1012/29.1.92 Τροποποίηση της αριθμ. 1093294/1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838 / τ.Β΄/31.12.1990) απόφασης του υπ. Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄) και του άρθρου 14 ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄).
2. Την απόφασή μας αριθμ. 1093294 / 1183/29.12.1990 (ΦΕΚ 838/τ.Β΄/31.12.1990).
3. Την απόφασή μας με αριθμ. Κ. 3958/108/10.6.88 (ΦΕΚ 397/τ.Β΄)
4. Την αριθμ. Α 6424/73/6.12.1982 κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οικονομικών, όπως ισχύει, με την οποία συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 41 του ν. 1249/1982 Επιτροπή για το Νομό Αττικής.
5. Τις εισηγήσεις της παραπάνω επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνονται στο από 28.11.1991 πόρισμά της.
Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε το συντελεστή εμπορικότητας (Σ.Ε.) της οδού "ΤΡΑΛΛΕΩΝ (από Ομορφοκκλησιάς μέχρι Κουντουριώτου)" της Β΄ζώνης δήμου Γαλατσίου σε 2,8 αντί του 3,3 που είχε ορισθεί με την απόφασή μας 1093294/1183 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/1990).
2. Ορίζουμε το συντελεστή εμπορικότητας (Σ.Ε.) στην οδό "ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ (από Αρεταίου μέχρι προέκτασης οδού Υγείας) δεξιά" της Ε' ζώνης του δήμου Κηφισιάς σε 1,5 αντί του 2,8 που είχε ορισθεί μεε την απόφασή μας.
3. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο