Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-1992 ]

ΠΟΛ.1008/23.1.1992 Φορολογική μεταχείριση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος τροφής, που καταβάλλεται στο προσωπιικό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, πλην των ιατρών, καθώς και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

(Φορολογική μεταχείριση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος τροφής, που καταβάλλεται στο προσωπιικό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, πλην των ιατρών, καθώς και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ. 1008/23.1.92 Φορολογική μεταχείριση του ειδικού μηνιαίου επιδόματος τροφής, που καταβάλλεται στο προσωπιικό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, πλην των ιατρών, καθώς και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.δ. 3323/1955, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που καταβάλλεται περιοδικά, ως αντάλλαγμα εξαρτημένης εργασίας (Α.Κ. 648) που παρέχεται από μισθωτούς γενικά.
2) Κατά την έννοια των παραπάνω, κάθε παροχή που δίνεται στους μισθωτούς, με τη μορφή επιδόματος, θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται σε φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό μισθό ή όχι εφόσον βέβαια δεν απαλλάσσεται με ρητή διάταξη του νόμου που το χορήγησε ή δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που θεσπίζονται από τα άρθρα 7 παράγραφος 1 περίπτωση Ε΄ και 40 παράγραφος 3 του ν.δ. 3323/1955.
3) Με την Α3β/Φ. 15/ΟΙΚ. 7823 (ΦΕΚ 474/28-6-1991 τ. Α΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, χορηγείται από 1-7-1991 ειδικό μηνιαίο επίδομα τροφής αντί της χορηγούμενης τροφής σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, πλην των ιατρών, καθώς και στο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β.
4) Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι το προαναφερόμενο επίδομα τροφής, εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις του ν.δ. 3323/1955.
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο