Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-1992 ]

ΠΟΛ.1007/20.1.1992 Νόμιμη η συνέχιση χρησιμοποίησης θεωρημένων φορτωτικών εγγράφων σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

(Νόμιμη η συνέχιση χρησιμοποίησης θεωρημένων φορτωτικών εγγράφων σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1007/20.1.92 Νόμιμη η συνέχιση χρησιμοποίησης θεωρημένων φορτωτικών εγγράφων σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ.

Αναφορικά με το θέμα της περίληψης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποφασίστηκε (απόφαση 30360/2797/30.7.1990 ΦΕΚ Β΄563) η αλλαγή των πινακιδίων (αριθμών) κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. για να είναι ευχερής η διάκρισή τους από τα φορτηγά αυτοκίνητα Ι.Χ..
2. Με πρόσφατη εγκύκλιο της 14ης Διεύθυνσης του Υπ. Οικ. (1114598 / 8254 / 2162 / 24.12.1991 ΠΟΛ. 1270) σας έγινε γνωστό ότι οι ιδιοκτήτες φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ. ή άλλων μεταφορικών μέσων δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1642/1986, σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας τους.
3. Με αφορμή τα παραπάνω και σχετικό έγγραφο της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργαζόμενων Οργανώσεων Ομοσπονδιών Φ.Δ.Χ., που αναφέρεται σε καταλογισμό παραβάσεων του Κ.Φ.Σ., σας πληροφορούμε ότι από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. δεν προκύπτει υποχρέωση ακύρωσης ή επαναθεώρησης των θεωρηθέντων φορτωτικών εγγράφων με αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου Δ.Χ. που, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, ο αριθμός αυτός άλλαξε για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Σ., νόμιμα χρησιμοποιούνται τα φορτωτικά έγγραφα που θεωρήθηκαν με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, αρκεί κατά την έκδοσή τους να αναγραφεί σ' αυτά ο νέος αριθμός κυκλοφορίας σε όλα τους τα αντίτυπα, ανεξάρτητα από την αιτία που προκάλεσε την αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο