Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-1992 ]

ΠΟΛ.1/10.4.1992 Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

(Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους)

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1/10.4.92 Κοινοποίηση της αριθμ. 147/92 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή την αριθμ. 147/92 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον υφυπουργό Οικονομικών.
Με την κοινοποιούμενη  γνωμοδότησή του το Συμβούλιο απαντώντας, σε σχετικό ερώτημά μας, αποφάνθηκε, όπως και σεις θα παρατηρήσετε, ότι οι τηλεοράσεις και τα VIDEO δε δύνανται να υπαχθούν στην έννοια των πρώτων υλών για την παραγωγή αυτοκινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 δ του Ν. 1573/85.
Γνωμ. Ν.Σ.Κ.: 147/1992
Περίληψις Ερωτήματος: Αν, εις την  έννοιαν των πρώτων υλών διά την παραγωγήν αυτοκινήτων, κατ' άρθρον 1 δ΄ν. 1573/85 δύναται να υπαχθούν και είδη οίον τηλεοράσεις και βίντεο τα οποία ενσωματούνται  εις τα παραγόμενα αυτοκινήτα λεωφορεία...
Επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικόν Συμβούλιον του Κράτους εγνωμοδότησεν ως ακολούθως:
Κατά την ερωτώσαν υπηρεσίαν το προκείμενον ερμηνευτικόν πρόβλημα προέκυψε εκ του λόγου ότι, τα υπό κρίσιν είδη α) είναι ανεξάρτητες συσκευές οι οποίες ημπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς.
β) Επί πλέον , δε, διότι, τα αυτά είτε εισάγονται από το εξωτερικόν, είτε παράγονται εγχωρίως, υπόκεινται εις ειδικόν φόρον καταναλώσεως (τηλεοράσεις 20%, βίντεο 25%) και ΦΠΑ 36%, εν αντιθέσει με το έτοιμον προϊόν το οποίο παράγεται (αυτοκίνητον λεωφορείων), το οποίο επιβαρύνεται μόνον με συντελεστή ΦΠΑ 8%.
Ι. Α) Εις τον νόμον υπ' αριθμ. 1573 της 19/27 Νοεμ.  1985 (ΦΕΚ Α΄201) "Τελωνειακή επίβλεψη και φορολογικό καθεστώς των αυτοκινήτων εγχώριας παραγωγής και άλλες διατάξεις" ορίζεται: εις άρθρ. 1. "Για την εφαρμογή του νόμου αυτού θεωρούνται:
α) Αυτοκινητοβιομηχανίες: οι εγχώριες βιομηχανίες  που παράγουν αυτοκίνητα.
β) Αυτοκίνητα: τα οχήματα των δασμολογικών διακρίσεων 87.02 Α και 87.02 ΒΙΙ, εν οις τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα ψυγεία (ίδετε αρθρ. 30 παρ. 1 θ΄, ιν. 1731/8 7).
γ) Παραγωγή: η κατασκευή ή η συναρμολόγηση των αυτοκινήτων της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και η διασκευή σε τέτοια αυτοκίνητα.
δ) Πρώτες ύλες: Τα μέρη, εξαρτήματα και όλα γενικά τα υλικά (κύρια ή βοηθητικά) πλην καυσίμων, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των αυτοκινήτων, ανεξάρτητα αν ενσωματώνονται ή αναλίσκονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας".
  


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο