Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2002 ]

ΠΟΛ.1264/3.12.2002 Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.

(Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1096862/2515/ΔΜΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1264

ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας σύστασης Α.Ε.
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της 1068526/2620/Α.Υ.Ο., τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων για οποιαδήποτε μεταβολή όπως αλλαγή επωνυμίας, τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης κ.λ.π. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής εργασιών.

Περαιτέρω με την 1004350/47/διαταγή, ορίζεται ότι, δήλωση μεταβολής υποβάλλεται και στις περιπτώσεις πτώχευσης, θέσης νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση και θέσης φυσικού προσώπου υπό δικαστική απαγόρευση.

2. Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 48α του ν. 2190/1920, με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου η οποία δημοσιεύεται στο Δελτίο Ανωνύμων εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανακαλείται η άδεια σύστασης Ανωνύμων εταιρειών. Με την Υπουργική αυτή απόφαση οι Ανώνυμες εταιρείες τίθενται υπό εκκαθάριση.

Στις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας σύστασης Ανωνύμων Εταιρειών το Υπουργείο Εμπορίου ενημερώνει με έγγραφο του την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να λάβει γνώση ο προϊστάμενος για την συγκεκριμένη μεταβολή στη κατάσταση των εταιρειών.

Οι προαναφερόμενες Ανώνυμες εταιρείες δεν υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στο σύστημα, ενεργεί ενώ στην πραγματικότητα είναι υπό εκκαθάριση.

Ύστερα από τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις αποστολής εγγράφων ανάκλησης άδειας σύστασης Ανώνυμης εταιρείας στις Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να καταχωρείται οίκοθεν η τιμή "ανάκληση άδειας Α.Ε." στην ένδειξη "Κατάσταση επιχείρησης"

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια θα αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στην Ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να υποβληθεί εκ μέρους της η σχετική δήλωση μεταβολές εργασιών για να τεθεί υπό εκκαθάριση.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο