Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2002 ]

ΠΟΛ.1258/21.11.2002 Από την 1η Ιανουαρίου 2003 οι λιανοπωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.) υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορητές ταμιακές μηχανές.

(Από την 1η Ιανουαρίου 2003 οι λιανοπωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.) υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορητές ταμιακές μηχανές.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.:1093833/721/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΆ – ΓΆ

ΠΟΛ 1258

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/ΑΆ), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές – κινητά καταστήματα).

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 οι λιανοπωλητές βιομηχανικών και βιοτεχνικών ειδών (ενδύματα, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης κ.λπ.) υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης από φορητές ταμιακές μηχανές.
(Υπ. Οικ. 1093833/)


1. Εντάσσουμε από 1.1.2003 στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές/ κινητά καταστήματα).

2. Οι ως άνω φορητοί φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Α.Υ.Ο 1144860/370/0015/ΠΟΛ.1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β΄/31.12.1998) και Α.Υ.Υ.Ο. 1081253/320/0015/ (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.1 0.2002 και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988
[Οπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την ]

[η παράγραφος που αντικαταστάθηκε είχε ώς εξής
2. Οι ως άνω φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν πς τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 2 (2.2), 7 και 13 της. με αριθμ. πρωτ. 1081253/320/0015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φορητοί Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί /ΦΦΗΜ).]

3. Όσοι από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, δεν μπορέσουν να προμηθευτούν εγκεκριμένο τύπο ΦΦΗΜ μέχρι την 1.1.2003, υποχρεούνται έως την ημερομηνία αυτή (έναρξη της υποχρέωσης χρήσης ΦΦΗΜ), να έχουν παραγγείλει στον κατασκευαστή, ον εγκεκριμένο τύπο ΦΦΗΜ που επιθυμούν, για την αποφυγή των συνεπειών λόγω μη έγκαιρης συμμόρφωσης τους. Η παραγγελία του ΦΦΗΜ αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦΗΜ και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 1 -3-2003. Μέχρι την παράδοση του ΦΦΗΜ από τον κατασκευαστή στον υπόχρεο επιτηδευματία, ο τελευταίος υποχρεούται και μόνο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως και 28.2.2003, εφόσον διαθέτει δελτίο παραγγελίας, να εκδίδει πς αποδείξεις λιανικής πώλησης από αθεώρητο στέλεχος με τήρηση ενιαίας αρίθμησης. Ο κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεση του Φ.Φ.Η.Μ., για πώληση.

4. Από 1.1.2003 ή 1.3.2003 κατά περίπτωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.1809/1988 και του ν.2523/1997, σε όσους από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, δεν εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρούσας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο