Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-1990 ]

ΠΟΛ.1162/20.7.1990 Απαλλαγή της Αγροτικής Τράπεζας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων

(Απαλλαγή της Αγροτικής Τράπεζας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1162/20.7.90 Απαλλαγή της Αγροτικής Τράπεζας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Υπ. Οικ. 1054390/20.7.90/Πολ. 1162

1. Με τις διατάξεις του ν. 1882/89 (ΦΕΚ 43Α) άρθρο 14 παρ. 6 ορίζεται ότι νόμω υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής και η βεβαίωση του ΦΜΑ θα γίνεται σε βάρος του.

Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου ορίζεται ότι, στο εξής, απαλλάσσεται από το φόρο η μεταβίβαση μόνο στην περίπτωση που αγοραστής είναι το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές.

Περαιτέρω στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4332/29 "περί κυρώσεως της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Τραπέζης Ελλάδος σύμβασης περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας", όπως αυτή ερμηνεύτηκε με το άρθρο 8 του Ν. 5277/31, ορίζεται ότι η ΑΤΕ αποτελεί κοινωφελή οργάνωση και δεν υπόκειται σε καμιά περίπτωση σε χαρτόσημο, φόρους, δασμούς ή άλλα τέλη οποιασδήποτε φύσης υπέρ του Δημοσίου, των Δήμων, των Λιμενικών Ταμείων ή άλλων Ιδρυμάτων.

Επίσης, στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι η Αγροτική Τράπεζα απολαμβάνει όλων των ατελειών και απαλλαγών τις οποίες εκάστοτε απολαμβάνει και το Δημόσιο.

2. Συνεπώς, ύστερα από τα ανωτέρω στην περίπτωση που η Αγροτική Τράπεζα συμβάλλεται ως αγοράστρια για αγορά ακινήτων θα τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο