Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-1990 ]

ΠΟΛ.1160/11.7.1990 Καθορισμός τιμής μεταλλικής δραχμής για την εξόφληση τιμήματος ανταλ. Κτημάτων

(Καθορισμός τιμής μεταλλικής δραχμής για την εξόφληση τιμήματος ανταλ. Κτημάτων )

Κατηγορία: Λοιπά

 ΠΟΛ. 1160/11.7.1990 Καθορισμός τιμής μεταλλικής δραχμής για την εξόφληση τιμήματος ανταλ. κτημάτων

Υπ.Απ. 1054051/4434/0010/Πολ. 1160/11.7.1990

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.Δ. 3713/57 και 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 547/70 με τις οποίες το τίμημα των ανταλλαξίμων κτημάτων καθορίζεται σε μεταλλικές δραχμές.

2. Το γεγονός ότι η τιμή της μεταλλικής δραχμής μεταβάλλεται σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της τιμής του δολαρίου και την ανάγκη ύπαρξης σταθερής τιμής μεταλλικής δραχμής για την ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας.

3. Τη διάταξη του άρθρου 42 του Ν. 1473/7.9.84 με την οποία η ισοτιμία μεταλλικής δραχμής και χάρτινης καθορίζεται ειδικά για τα ανταλλάξιμα κτήματα, κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε την τιμή της μεταλλικής δραχμής, για τα ανταλλάξιμα κτήματα από σήμερα και μέχρι νεοτέρας απόφασής μας, σε δραχμές χάρτινες 60 (εξήντα).

Η είσπραξη των τοκοχρεωλυτικών δόσεων καθώς και η σύνταξη των χρηματικών καταλόγων από τα τμήματα ΔΑΠ θα γίνεται με βάση την ανωτέρω τιμή της μεταλλικής δραχμής.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο