Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-07-1990 ]

ΠΟΛ.1154/11.7.1990 Καταβολή της επιβληθείσης με το ν. 1884/1990 ειδικής εφάπαξ εισφοράς.

(Καταβολή της επιβληθείσης με το ν. 1884/1990 ειδικής εφάπαξ εισφοράς. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 ΠΟΛ. 1154/11.7.90  Καταβολή της επιβληθείσης με το ν. 1884/1990 ειδικής εφάπαξ εισφοράς.

Αποφ. Υπ. Οικ. 1051731/11.7.1990/Πολ. 1154

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ Α' 81), που προβλέπουν ότι η καταβολή της ειδικής εφάπαξ εισφοράς που επιβλήθηκε με το νόμο αυτό θα γίνει σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Ιουλίου 1990.

2. Το γεγονός ότι οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) δεν είχαν επαρκή χρόνο να βεβαιώσουν σε βάρος των φυσικών και νομικών προσώπων  την επιβληθείσα με τον ν. 1884/1990 ειδική εφάπαξ εισφορά, λόγω καθυστέρησης της ψηφίσεως του νόμου αυτού από την Βουλή των Ελλήνων.

Αποφασίζουμε

1. Η ειδική εφάπαξ εισφορά που επιβλήθηκε με το ν. 1884/1990 καταβάλλεται από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα Αυγούστου 1990 και οι υπόλοιπες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, αντίστοιχα.

Όταν βεβαιώνεται εισφορά μετά από το μήνα Αύγουστο 1990, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και οι λοιπές την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα από τη βεβαίωση.

Η απόφαση αυτή να κυρωθεί με νόμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο