Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1990 ]

ΠΟΛ.1153/6.7.1990 Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης

(Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ. 1153/6.7.90 Υποβολή αιτήσεων επιτηδευματιών σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης

Εγκ. 1051162/481/0015/Πολ. 1153/6.7.90

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Σ. η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων προς την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων, σχετικά με τη ρύθμιση των υποχρεώσεων τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου από 1.1.1991, από τους επιτηδευματίες εκείνους για τους οποίους έχει δημιουργηθεί τέτοια υποχρέωση και οι οποίοι κλείνουν διαχείριση την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, λήγει την 31 Ιουλίου 1990.

Κάθε χρόνο, με σχετικές εγκυκλίους, εφιστάται η προσοχή σας στη σημασία που έχει η έγκαιρη υποβολή στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων των ανωτέρω αιτήσεων. Τον ίδιο δε στόχο έχει και η παρούσα εγκύκλιός μας.

Ενόψη των ανωτέρω και για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους των αποφάσεων της Ε.Λ.Β. παρακαλούμε:

α) Να γνωρίσετε στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση πόσες και ποιες αιτήσεις επιτηδευματιών θα υποβληθούν σε σας μέχρι και τις 31.7.1990, σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής-κοστολογίου. Στην περίπτωση που δεν θα υποβληθεί καμία τέτοια αίτηση να μας αναφέρεται αρνητικά.

β) Να στείλετε το ταχύτερο τις ανωτέρω αιτήσεις, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, για να μπορέσει η Επιτροπή να εκδώσει έγκαιρα τις σχετικές αποφάσεις, δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που αφορούν αρχίζουν από 1.1.1991.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η αποστολή των στοιχείων αυτών (αιτήσεις και σχετικές εκθέσεις) πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη, γιατί έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν να στέλνονται τα στοιχεία αυτά, από μερικές τουλάχιστον υπηρεσίες, στα τέλη περίπου κάθε χρόνου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα που συνίστανται αφ' ενός μεν στο να δυσχεραίνεται η Ε.Λ.Β. στο έργο της, αφ' ετέρου δε οι επιχειρήσεις να μη διαθέτουν απαραίτητο χρόνο για την οργάνωσή τους σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτής (της Επιτροπής).

Ακόμη εντονότερο εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό στις επιχειρήσεις εκείνες που για πρώτη φορά υποχρεώνονται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, για τις οποίες μάλιστα ο χρόνος υποβολής των αιτήσεών τους λήγει τον τέταρτο μήνα, γι' αυτό και η αποστολή των παραπάνω στοιχείων για τις επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι αμεσότερη.

γ) Να μεριμνήσετε ώστε οι σχετικές εκθέσεις να είναι κατά το δυνατό πλήρεις, να περιέχουν δηλαδή τα στοιχεία που απαιτούνται για επαρκή ενημέρωση της Επιτροπής, σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίδονται στην παραγρ. 221 της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου του Κ.Φ.Σ.

δ) Τέλος, σημειώνουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. των διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης θα υποβάλλουν τα πιο πάνω στοιχεία και τις σχετικές αιτήσεις στην Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Θεσ/νικης, όπως σχετικά ορίζεται και με την Εγκύκλιό μας Σ. 661/21/20.2.1987.

Οι Επιθεωρητές Δ.Ο.Υ. προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο